Őseink nyomában 1.

2016-01-04 08:23:41

Bútorok a magyar paraszti kultúrában

Az otthonaink berendezésének elengedhetetlen kellékei a bútorok. Nem volt ez másképp a régi, paraszti kultúrában sem. Cikksorozatunkban áttekintjük, hogy az emberek milyen kivitelezéseket használtak az egyes funkciókra. Mai, kezdő cikkünkben általánosságban mutatjuk be a lakóházak felépítését, és a bútorok funkcióját, csoportosítását.

A sokszínűség forrásai

A paraszti bútorok sokszínűsége többek között két fontos tényező miatt alakult ki.

1. A házak a magyar néprajzi szakirodalom szerint két nagy típusba oszthatóak be a kialakításuk szerint. Az első kategóriába tartozóak mindössze egy szobából álltak, amely lényegében egy minden célra megfelelő helyiség volt. Általában ez mögé épült fel a kamra, ami a termények tárolására volt alkalmas. A másik típusú házakban a kamra és a lakótér is közvetlenül az udvarról nyílt, nem pedig egymásból. Ezekben természetesen igen eltérő kiegészítőket használtak.

2. A bútorok túlnyomó többsége kezdetben a lakószobák berendezése volt. A századok során létrejöttek a lakóházak speciális rendeltetésű helyiségei (pl. konyha), és egyre több helyen épültek meg a gazdasági épületek, a borpincék és istállók is. Idővel megjelentek az egyes helyiségek vagy épületrészek kívánalmaihoz igazodó bútorok is.

A csoportosítás

A bútorokat a legtöbb esetben a különböző funkciók alapján lehet a legkönnyebben és legegyértelműbben csoportosítani. Az egyes kategóriába tartozó darabok természetesen nagyrészt hasonló tulajdonságokkal bírnak, de azért megfigyelhetőek különbözőségek is, attól függően pl. hogy egy láda melyik helyiségbe való.

Legáltalánosabban megkülönböztethetjük a tároló és a hordozó típusokat. Ez utóbbi kategórián belül külön csoportot alkotnak az ülő- és a fekvőbútorok, valamint az asztalok. Ezeket nemcsak a funkciójuk miatt kell megkülönböztetnünk, ugyanis régebben előfordult, hogy az egyes típusokat más-más tanultságú mesterek készítették el.

A kultúra rendkívül gazdag hagyományai még ma is a segítségünkre lehetnek az otthonainkban használt bútorok tekintetében. Éppen ezért következő cikkeinkben bemutatjuk a különböző típusokat, kitérve azok változatos kivitelezési lehetőségeire.

Csiszolási technológia fejlesztése a Gamper KFT-nél

Bútorgyártási technológia fejlesztése a Gamper KFT-nél